ksbuilder CLI 参考


ksbuilder

ksbuilder 是 KubeSphere 扩展组件的命令行接口。

ksbuilder [flags]

可选项

  -h, --help   help for ksbuilder

ksbuilder create

执行以下命令创建新的 KubeSphere 组件。

ksbuilder create [flags]

ksbuilder package

执行以下命令打包组件。

ksbuilder package [flags]

ksbuilder publish

执行以下命令将组件发布到扩展市场。

ksbuilder publish [flags]

ksbuilder unpublish

执行以下命令将组件从扩展市场中移除。

ksbuilder unpublish [flags]

ksbuilder version

执行以下命令查看组件版本。

ksbuilder version [flags]